3. RADNI SASTANAK

MESTO ODRŽAVANJA SASTANKA: LESKOVAC, SRBIJA

DATUM ODRŽAVANJA SASTANKA:  04-09 Septembar 2017

Članovi projektnog tima: Metka Nosan, Jadranka Prodnik, Marjana Leva Bukovnik, Mojca Sendelbah i direktor Visoke strukovne škole iz Celja, magistar, gospodin Bojan Sešel, koji je takođe uzeo učešće u završnoj konferenciji.

 Prvi dan – 05 septembar 2017. god.

RADNI SASTANAK U ŠKOLI

Utorak 05. septembar 2017.god., imali smo prvi radni sastanak, koji je otvorila direktorica Škole prof. Dr Milena Marjanović.

U nastavku sastanka, članovi projektnog tima su se još jednom osvrnuli na postignute rezultate tokom godišnjeg rada. Proverili smo realizaciju postignutih ciljeva i još jednom pregledali konačnu verziju priručnika za praktično osposobljavanje u štampanoj formi.

Radna grupa je nastavila sa svojim radom na pripremi konferencije zakazane za četvrtak 07. septembar 2017.god. Usledilo je usaglašavanje oko programa konferencije. Definisan je sadržaj koji je će biti podeljen medijima i odabrani su učesnici koji će prisustvovati.

Drugi dan – 06. septembar 2017.god.

Poseta Caričinom gradu »JUSTINIANA PRIMA«

U sredu 06. septembra smo imali kulturan i istorisjki obilazak »Justiniana prima« »Caričinog grada«, istorisjkog grada, koji se nalazi na 30km od grada Leskovca.Grad je izgradio veliki vizantijski car, car Justinijan I (527-565), kao znak zahvalnosti mestu u kome je rođen. Lokacija se prostire na 42000 kvadratnih metara. Grad je bio važan verski, administrativni i vojni centar. Grad je u procesu obnove i bilo je zanimljivo gledati i razgovarati sa mladim restauratorom podnih mozaika.

Na putu do Leskovca, zaustavili smo se u blizini sela Lebani i  posetili društveno preduzeće »Radanska Ruža« Preduzeće je osnovano 2015. godine u okviru projekta »Socijalnog preduzetništva za socijalno odgovorno društvo«. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, Švajcarske i vlade Republike Srbije kroz program Evropski Progres. Preduzeće se bavi ručnom preradom voća i povrća i proizvodi čuveni ajvar i đžemove, »slatko«, kisele salate i sokove. U preduzeću radi 22 žene sa invaliditetom, samohrani roditelji, stariji od 50 godina. Menažment preduzeća, koje nas je ugostilo. je sa velikim entuzijazmom i ponosom predstavilo značaj zapošljavanja u ovoj sredini.

Treći dan – 07. septembar 2017.god.

KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU

U 11h, održana je konferencija za štampu, na kojoj su menađžment i kordinatori projekta obeju škola prezentovala javnosti i medijima postojeću saradnju među školama, kao i ciljeve i rezultate projekta. Kao primer dobre prakse govorile su gđica Ivana Micić, dierektor filijale Credit Agricole banke u Leskovcu i student specijalističkih studija, Kristina Ilić, koje su istakle i svoja viđenja praktičnog osposobljavanja. Zatim je usledila diskusija u kojoj su sagledana viđenja predstavnika ekonomije, privredne komore i studenata na ovu temu.

Četvrti dan – 08. septembar 2017.god.

RADNI SASTANAK U ŠKOLI

Radni sastanak  sa završetkom projekta:

  • Usaglašavanje oko sadržine web stranice – dogovor i davanje zaduženja za konačnu publikaciju rezultata projekta
  • Razmatranje mogućnost daljeg rada na sadržaju projekta.
  • Pregled sadržaja konferencije za štampu u Celju- video konferencije.
  • Davanje zaduženja koja se odnose na konačni izveštaj projekta.

Poseta Leskovačkom Narodnom muzeju i obilazak eksponata iz »Justinijana Prime« Caričinog grada koji smo prethodno posetiloi u sredu.

Nakon sastanka, posetili smo i hidroelektranu Vučje, koja je puštena u rad 1903. godine i u kojoj još uvek rade hidroagregati SIEMENS i HALSKE kao i treći agregat Švedskog brenda ASEA koji je počeo sa radom 1931.godine.

Peti dan – 09. septembar 2017.god.

RADNI SASTANAK U ŠKOLI

U Subotu, 09. septembra 2017.godine poslednji put smo se sreli sa upravom škole i sa gospođom Milenom Marjanović još jednom sumirali fundamentalne zaključke naše trenutne zajedničke saradnje i razgovarali o daljoj saradnji.