3. DELOVNO SREČANJE

KJE:              LESKOVAC, SRBIJA

KDAJ:           OD 5. 4. DO 9. 4. 2017

Članice projektne skupine Metka Nosan, mag. Jadranka Prodnik, mag. Marjana Leva Bukovnik in Mojca Sendelbah ter ravnatelj mag. Bojan Sešel so odšli na zaključno delovno srečanje projekta ERASMUS+ KA107 na Visoko poslovno školo strukovnih studija v Leskovac, Srbija.

 1.DAN – 5. 9. 2017

DELOVNI SESTANEK NA ŠOLI

V torek, 5. 9. 2017 smo imeli prvo delovno srečanje, ki ga je otvorila direktorica šole gospa Milena Marjanović.

V nadaljevanju smo člani projektnih skupin pregledali dosežene rezultate enoletnega dela. Preverili smo realizacijo postavljenih ciljev ter pregledali končno verzijo Priročnikov za izvajanje praktičnega izobraževanja, ki je izdan tudi v fizični tiskani obliki.

Projektna skupina je delo nadaljevala s pripravami na tiskovno konferenco, ki je bila načrtovana za četrtek, 7. 9. 2017.  Dogovorjen in izdelan je bil okvirni program z vsebinami, ki bodo posredovane medijem in prisotnim udeležencem.

 2.DAN – 6. 9. 2017

V sredo, 6. 9. 2017, smo imeli v dopoldanskem času kulturno zgodovinski ogled Justiniane prime – Caričin grad, ki se nahaja 30 km od Leskovca. Postavil ga je veliki bizantinski cesar Justinian I (527-565) po številnih virih kot znak hvaležnosti kraju, v katerem se je rodil. Lokacija se razteza na 42.000 m². Mesto je bilo pomembno cerkveno, upravno in vojaško središče. Mesto restavrirajo in bilo je zanimivo gledati in govoriti z mladimi restavratorji talnih mozaikov.

Na poti proti Leskovcu smo se ustavili še v kraju Lebani v socialnem podjetju »Radanska ruža«. Podjetje so ustanovili leta 2015 v okviru projekta “Socialno podjetništvo za socialno odgovorno družbo”. Projekt so financirali Evropska unija, švicarska vlada in vlada Republike Srbije prek evropskega programa PROGRES. V podjetju ročno predelujejo sadje in zelenjavo ter izdelujejo znameniti ajvar, džeme, »slatko«, vložene solate in sokove. Zaposlenih je 22 težje zaposljivih žensk (s statusom invalida, samohranilke, starejše). Sprejelo nas je vodstvo podjetja, ki z velikim zanosom in ponosno predstavlja pomen zaposlitve v tem okolju.

3.DAN – 7. 9. 2017

TISKOVNA KONFERENCA

Ob 11. uri se je začela tiskovna konferenca, na kateri so vodstvo ter koordinatorja projekta obeh šol javnosti in medijem predstavili dosedanje sodelovanje šol ter seveda  potek, cilje in rezultate projekta. Svoje izkušnje sta podali tudi mentorica iz prakse, gospa  in študentka iz   Temu je sledila izmenjava mnenj s predstavniki gospodarstva, gospodarske zbornice in študenti. Kot primer dobre prakse praktičnega usposabljanja študentov Visoke šole poslovne šole Leskovac, sta svoj pogled predstavili gospa Ivana Micić, direktorica podružnice Credit Agricole Bank Leskovac in študentka specialističnih študij Kristina Ilić.

4.DAN – 8. 9. 2017

DELOVNI SESTANEK NA ŠOLI

Delovni sestanek z dogovorom o zaključku projekta:

  • Pregled vsebine spletne strani – dogovor in razdelitev nalog za dokončno objavo rezultatov projekta.
  • Možnosti nadaljevanja dela na vsebini projekta.
  • Pregled vsebine tiskovne konference v Celju – dogovor za videokonferenco.
  • Razdelitev nalog za izdelavo končnega poročila projekta.

Obisk narodnega muzeja Leskovac in ogled razstave najdenih predmetov iz Justiniane prime – Caričinega gradu, ki smo si ga v naravi ogledali v sredo.

Po sestanku je sledil obisk hidroelektrarne Vučje postavljene leta 1903. V njej še vedno delujeta prvotna  hidroagregata SIEMENS & HALSKE, leta 1931 pa je začel obratovati še tretji hidroagregat švedske blagovne znamke ASEA.

5.DAN – 9. 9. 2017

DELOVNI SESTANEK NA ŠOLI

V soboto. 9. 9. 2017 smo se še zadnjič sestali člani projektnih skupin z vodstvom šole, z go. Mileno Marjanović, ter povzeli bistvene zaključke našega medsebojnega sodelovanja zdaj in v bodoče.