ORGANIZACIJA PODNOSILAC PRIJAVE:

EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

EKONOMSKA ŠKOLA CELJE, VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA IZ CELJA  

ERASMUS+ KA107:  PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE – VEZA IZMEĐU OBRAZOVANJA I TRŽIŠTA RADA

PROJEKTNI TIM:

Koordinator projekta: Mojca Sendelbah

Članovi: mag. Marjana Leva Bukovnik, Metka Nosan, Tatjana Kosi, mag. Jadranka Prodnik

PARTNERSKA INSTITUCIJA:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC,  SRBIJA

Naš partner na projektu E + KA107 je »Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac« (u daljem tekstu VPŠSS Leskovac) iz Srbije.
Izbor partnera zasnovan je na uspešnoj saradnji između dveju obrazovnih institucija još od 2001. Naime, tada su se, u prostorijama Regionalne Privredne Komore Celja, po prvi put sastali M.Sc Bojan Sešel (direktor Visoke škole strukovnih studija iz Celja) i prof. dr Žika Stojanović (direktor VPŠSS iz Leskovca).

Od tada, pomenute obrazovne institucije sarađuju na raznim poljima, a posebno na polju saradnje i implementacije brojnih naučnih konferencija čiji su organizatori obe obrazovne institucije.

22.09.2011. institucije su potpisale  »Sporazum o saradnji« kojim su se obavezale na saradnju na polju obrazovanja, stručnog i naučnog istraživanja te zajedničkog učestvovanja u raznim internacionalnim projektima.
PROJEKTNI TIM:

Koordinator projekta: dr. Dragan Stojanović

Članovi: Miljana Stojković Trajković, mag. Žaklina Anđelković, mag. Dragana Ranđelović, dr. Tatjana Đekić