NOSILEC PROJEKTA:

EKONOMSKA ŠOLA CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola je v okviru razpisa Erasmus+ 2016 prijavila projekt v okviru E+ 2016 – KA107: Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju s temo: »PRAKTIČNO  IZOBRAŽEVANJE – MOST MED IZOBRAŽEVANJEM IN TRGOM DELA«

 PROJEKTNA SKUPINA

Koordinatorica projekta: Mojca Sendelbah
Članice: mag. Marjana Leva Bukovnik, Metka Nosan, Tatjana Kosi, mag. Jadranka Prodnik

PARTNERSKA INSTITUCIJA:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC,  SRBIJA

Naša partnerska izobraževalna institucija v projektu E+ KA107 je Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac (v nadaljevanju VPŠSS Leskovac) iz Srbije.

Izbrana je bila kot institucija, s katero nas veže kvalitetno sodelovanje vse od leta 2001. Takrat sta se v prostorih Regionalne gospodarske zbornice Celje prvič srečala ravnatelj naše Višje strokovne šole mag. Bojan Sešel in ravnatelj VPŠSS Leskovac, dr. Žika Stojanović. Vse od takrat je sodelovanje potekalo na različnih področjih, predvsem pa pri sodelovanju in izvedbi številnih strokovnih konferenc obeh izobraževalnih institucij.

  1. 9. 2011 sta nato instituciji podpisali “Sporazum o sodelovanju”, v katerem sta se zavezali k sodelovanju na področju izobraževanja, strokovnega in znanstveno-raziskovalnega dela ter spodbujanja sodelovanja v različnih mednarodnih projektih.

PROJEKTNA SKUPINA

Koordinator projekta: dr. Dragan Stojanović
Članice: Miljana Stojković Trajković, mag. Žaklina Anđelković, mag. Dragana Ranđelović, dr. Tatjana Đekić