REZULTATI PROJEKTA

Članovi projektnog tima su pripremili sledeće intelektualne rezultate:

Vodič za organizatore i mentore programa PO pri školama

Vodič za organizatore i mentore programa PO pri organizacijama

Obrasci za PO

Lista opštih kompetencija

Lista profesionalnih kompetencija