REZULTATI PROJEKTA

Člani projektne skupine so pripravili naslednje intelektualne rezultate:

Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v šoli

Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v organizacijah

Zbirka obrazcev za praktično izobraževanje

Nabor splošnih kompetenc

Nabor poklicnih kompetenc (na primeru komercialist in računovodja)